Thẻ: Cổ phiếu FLC

Ít nhất 7 tháng nữa cổ đông FLC mới được giao dịch cổ phiếu
Tin tức

Ít nhất 7 tháng nữa cổ đông FLC mới được giao dịch cổ phiếu

CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) mới đây có văn bản lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCoM. Công ty cho biết, ngày 20/9/2022, tập đoàn mới ký được hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, nhất là các vấn đề phát sinh không thuộc thẩm quyền của ban lãnh đạo Tập đoàn FLC đương nhiệm (cần phải xin ý kiến ĐHĐCĐ) nên đến nay doanh nghiệp vẫn chưa phát hành được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Ngày 4/3, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của FLC mới chính thức được tổ chức với nhiều vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính 2 năm gần nhất. Hiện ban giám đốc công ty đang làm việc cùng đơn vị kiểm toán báo cáo tài ...