Thẻ: cổ phiếu ngành bán lẻ

Động lực chính cho nhóm cổ phiếu ngành bán lẻ trong quý 2/2023
Tin tức

Động lực chính cho nhóm cổ phiếu ngành bán lẻ trong quý 2/2023

Cổ phiếu nhóm bán lẻ đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong thời gian qua chủ yếu do thông tin về kết quả kinh doanh kém thuận lợi trong quý 1/2023. Tuy nhiên, triển vọng nhóm này sẽ khá hơn trong thời gian tới nhờ nhiều động lực Thị trường chứng khoán nhiều cổ phiếu nhóm bán lẻ đã giảm mạnh thời gian qua: MSN của Tập đoàn Masan  Group đang được giao dịch 75.500 đồng/cp – đây là vùng đáy của hai năm trở lại; MCH tương tự đang nằm ở vùng giá 64.000 đồng/cp; Nhóm bán lẻ công nghệ như FRT cũng giảm 40% trong vòng 1 năm qua; MSN giảm 60% trong vòng một năm. Một số cổ phiếu khác cũng giảm mạnh trong năm qua gồm PNJ, ICT… Cổ phiếu ngành bán lẻ chịu nhiều áp lực điều chỉnh mạnh thời gian gần đây chủ yếu do thông tin về kết quả kinh doanh kém thuận lợi trong quý 1/2023. Nhưng triển vọng nhóm này...