Thẻ: PIPS LÀ GÌ

Pip và cách tính toán lợi nhuận trong giao dịch Forex
Kiến thức Forex căn bản

Pip và cách tính toán lợi nhuận trong giao dịch Forex

“PIP” - viết tắt của Point in Percentage - là đơn vị đo lường được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định sự thay đổi nhỏ nhất về giá trị giữa hai loại tiền tệ. Thường được thể hiện bằng chữ số ở vị trí thập phân thứ tư hoặc thứ hai trong một quote. PIPS LÀ GÌ? “PIP” - viết tắt của Point in Percentage - là đơn vị đo lường được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định sự thay đổi nhỏ nhất về giá trị giữa hai loại tiền tệ. Điều này thường được thể hiện bằng chữ số ở vị trí thập phân thứ tư (đôi khi là thập phân thứ hai) trong một quote. Ví dụ: nếu tỷ giá cặp EUR/USD tắng từ 1.1402 lên 1.1403, đây được coi là tăng một pip. Tuy nhiên, không phải tất cả các quote ngoại hối đều được hiển thị theo cách này, với JPY là ngoại lệ đáng chú ý. Ví dụ:  tỷ giá USD/JPY ...