Thêm 4 mã cổ phiếu rơi vào diện cảnh báo trên HOSE và UPCoM

Ba mã cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và một mã trên UPCoM vừa bị đưa vào diện cảnh báo.

Theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định đưa cổ phiếu LQN của CTCP Licogy Quảng Ngãi vào diện bị cảnh báo kể từ ngày mai 20/4.

LQN bị đưa vào diện cảnh báo do BCTC năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 333 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của HĐTV Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng đưa 3 mã chứng khoán vào diện kiểm soát. Cụ thể, HoSE quyết định đưa cổ phiếu AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 25/4 tới đây.

Lý do được đưa ra là vì công ty chậm nộp BCTC năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định của điểm G khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quy định riêng tại số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo cũng bị HOSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/4 tới đây do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ với BCTC năm 2022 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định điểm c khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu EVG của CTCP Tập đoàn Everland là mã thứ 3 bị HOSE cho vào diện cảnh báo kể từ 24/4 tới đây. Lý do được đưa ra là tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ với BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của HĐTV Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Co phieu dien canh bao Cac ma co phieu bi canh bao - Thêm 4 mã cổ phiếu rơi vào diện cảnh báo trên HOSE và UPCoM
Diễn biến 4 mã cổ phiếu bị rơi vào diện cảnh báo sắp tới. Nguồn Tradingview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *