Thẻ: Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

8 chiến lược giao dịch Forex hàng đầu mà mọi trader cần biết
Kiến thức Forex căn bản, Nổi bật

8 chiến lược giao dịch Forex hàng đầu mà mọi trader cần biết

Một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả cho phép nhà giao dịch phân tích thị trường và tự tin thực hiện các giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý. Nội dung bài đề cập đến những chiến lược giao dịch forex chính: Chiến lược giao dịch theo hành động giá (Price Action Trading) Chiến lược giao dịch phạm vi (Range trading) Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) Chiến lược giao dịch vị thế (Position trading) Chiến lược giao dịch trong ngày (Day trading) Chiến lược giao dich Scalp (Scalp Trading) Chiến lược giao dịch Swing (Swing trading) Chiến lược Carry Trading Chiến lược giao dịch Forex là gì? Chiến lược giao dịch Forex được định nghĩa là một hệ thống mà nhà giao dịch sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều chiến lược gi...