Thẻ: Đòn bẩy trong giao dịch Forex

Đòn bẩy trong giao dịch Forex
Kiến thức Forex căn bản

Đòn bẩy trong giao dịch Forex

Đòn bẩy (leverage) là yếu tố làm cho Forex hấp dẫn trong mắt nhiều người. Đòn bẩy Forex cho phép các nhà giao dịch tiếp cận thị trường tài chính dễ dàng hơn với số tiền nhỏ. Các nhà giao dịch ở mọi cấp độ nên nắm chắc về đòn bẩy và cách sử dụng. Bài viết này giải thích sâu hơn về đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối và tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro. ĐÒN BẨY TRONG FOREX LÀ GÌ? Đòn bẩy trong forex là một công cụ tài chính hữu ích cho phép các nhà giao dịch tăng mức độ tiếp cận thị trường hơn so với khoản đầu tư ban đầu (deposit). Nghĩa là một nhà giao dịch có thể tham gia một vị thế có giá trị 10,000 đô la chỉ với số tiền 1,000 đô la, với mức đòn bẩy là 1:10. Tất nhiên, cả lợi nhuận và thua lỗ đều sẽ tăng lên khi sử dụng đòn bẩy. Trong các tình huống thị trường bất lợi, sử dụ...