Thẻ: Initial Spike Fade

Giao dịch Forex theo tin tức: hai chiến lược không nên bỏ qua cho các trader!
Kiến thức Forex căn bản

Giao dịch Forex theo tin tức: hai chiến lược không nên bỏ qua cho các trader!

Giao dịch forex dựa trên tin tức đòi hỏi rất nhiều sự điềm tĩnh, chuẩn bị kỹ càng và một chiến lược rõ ràng. Nếu không có những phẩm chất này, trader có thể dễ bị cuốn vào sự phấn khích của thị trường chuyển động nhanh và gây bất lợi cho họ. Bài viết này cung cấp các chiến lược giao dịch Forex theo tin tức quan trọng. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX THEO TIN TỨC Có 2 chiến lược đánh theo tin tức chính: Chiến lược đánh đảo chiều biến động ban đầu (Initial Spike Fade) Chiến lược khoanh vùng (News Straddle) Mỗi chiến lược sẽ cung cấp kế hoạch chặt chẽ để các trader tuân theo, tùy thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm tin tức được công bố và cách tốt nhất để tiếp cận thị trường cụ thể đó. 1. Chiến lược đánh đảo chiều biến động ban đầu Chiến lược này tận dụng phản ứng thái quá ngay...