Thẻ: Margin call

Margin call trong giao dịch ngoại hối
Kiến thức Forex căn bản

Margin call trong giao dịch ngoại hối

Các nhà giao dịch forex luôn cố gắng tránh bị Margin Call. Do đó, hiểu nguyên nhân phát sinh Margin Call là điều cần thiết để giao dịch thành công. Bài viết này cung cấp cái nhìn sâu hơn về Margin Call và cách phòng tránh nó. Bài viết này sẽ bao gồm: Giới thiệu ngắn gọn về ký quỹ và đòn bẩy Nguyên nhân dẫn đến Margin Call Thủ tục Margin Call Cách tránh bị Margin Call Ký quỹ và đòn bẩy Để hiểu về Margin Call, bạn phải biết về các khái niệm liên quan về ký quỹ và đòn bẩy. Ký quỹ là số tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện một giao dịch có đòn bẩy, trong khi đòn bẩy cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp cận thị trường nhiều hơn mà không cần phải bỏ toàn bộ vốn cho giao dịch. Điều quan trọng cần nhớ là giao dịch với đòn bẩy có khả năng tạo ra lợi nhuận và thua lỗ lớn....