Thẻ: Ngân hàng thương mại cổ phần

Phân tích thị phần cho vay, huy động của 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam
Tin tức

Phân tích thị phần cho vay, huy động của 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam

BIDV, VCB, Vietibank là những ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu về thị phần cho vay và huy động. Theo ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 đạt tốc độ 14.5%, cao hơn hạn mức tăng trưởng tín dụng đặt ra đầu năm, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 1.5% so với hạn mức sau khi đã nới room. Như vậy, tổng lượng tín dụng của toàn nền kinh tế ước đạt 16 triệu tỷ đồng trong năm 2022. Theo BCTC riêng lẻ năm 2022 của 10 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất hiện nay, tổng dư nợ cho vay của nhóm này đạt 6.259 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021 chiếm khoảng 505 thị phần cho vay của toàn ngành. Nhưng trong danh sách này không có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) do ngân hàng có mạng lưới lớn nhất hệ thống chưa công bố BCTC quý 4/2022...