Thẻ: song elliott dieu chinh

Sóng Elliott là gì? Ứng dụng của lý thuyết sóng Elliott
Phân tích kỹ thuật

Sóng Elliott là gì? Ứng dụng của lý thuyết sóng Elliott

Sóng Elliott được coi là nền tảng của phương pháp phân tích kỹ thuật. Dựa vào lý thuyết sóng Elliott, các nhà đầu tư có thể nhận biết xu hướng thị trường đang diễn ra và tham gia giao dịch. Vậy cụ thể, sóng Elliott là gì? Cách giao dịch với sóng Elliott như thế nào? Hãy cùng TradaFX  tìm hiểu qua bài viết này nhé. Sóng Elliott là gì? Sóng Elliott là nền tảng của phân tích kỹ thuật được dùng để phân tích chu kỳ của thị trường cũng như dự báo các xu hướng giá để đưa ra chiến lược đầu tư chính xác nhất. Sóng Elliott mô tả hành vi đám đông và được thể hiện thông qua các mẫu sóng lặp đi lặp lại. Bản chất của sóng là lòng tham, hy vọng, sự sợ hãi của nhà đầu tư. Những tâm lý này là giống nhau theo thời gian nên hành động giao dịch cũng giống nhau.  Những hành động này sẽ được thể hiện cụ thể...