Thẻ: GDP 2023 ước tính đạt 6.8%

Việt Nam tiếp tục đạt tăng trưởng ấn tượng: GDP 2023 ước tính đạt 6,8%
Tin tức

Việt Nam tiếp tục đạt tăng trưởng ấn tượng: GDP 2023 ước tính đạt 6,8%

Trong báo cáo triển vọng Kinh tế vĩ mô năm tháng 2/2023, bộ phận nghiên cứu và phân tích Công ty chứng khoán Vietinbank (CTS) ước tính tăng trưởng GDP Việt Nam có thể đạt 6.8% trong khi đó, lạm phát có thể tăng 4.5% năm 2023. Công ty chứng khoán cho biết, thông qua việc sử dụng mô hình định lượng, các kết quả đều cho thấy GDP có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Dựa trên kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP 2023 được dự báo đạt 6.8% trong khi đó có thể đạt 7.3% ở kịch bản tích cực. Kịch bản tiêu cực hơn, GDP có thể đạt mức tăng trưởng 6.2%. Diễn biến tỷ giá USD/VND một năm qua. CTS cũng đánh giá động lực tăng trưởng nền kinh tế năm 2023 phụ thuộc vào việc giảm lãi suất mà vẫn đảm bảo tỷ giá và lạm phát ổn định nên biện pháp tăng cung tiền qua kích cầu đầu tư công và giảm thuế đối với...