Thẻ: High Spread

Spread trong giao dịch Forex
Kiến thức Forex căn bản

Spread trong giao dịch Forex

Spread Forex là điều quan trọng đối với các nhà giao dịch phải làm quen vì chúng là chi phí chính của giao dịch tiền tệ. Bài viết này chỉ ra cách hoạt động của Spread, cách tính toán chi phí và theo dõi những thay đổi Spread để tối đa hóa thành công giao dịch. SPREAD LÀ GÌ? Mọi thị trường đều có Spread và forex cũng vậy. Spread được định nghĩa đơn giản là sự chênh lệch giá Mua và Bán (giá Bid và Ask) của một tài sản . Dưới đây là một ví dụ về Spread đối với cặp EUR/USD. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy giá mua là 1.13398 và giá bán 1.3404, từ đó có được khoảng cách tuyệt đối giữa 2 mức giá là 0.00006. Các nhà giao dịch nên nhớ rằng giá trị pip được xác định trên EUR/USD là chữ số thứ 4 sau số thập phân, nên mức Spread cuối cùng là 0.6 pips. Bây giờ chúng ta đã biết cách tí...