Thẻ: ISM

Dữ liệu ISM được các trader FX sử dụng như thế nào?
Kiến thức Forex căn bản

Dữ liệu ISM được các trader FX sử dụng như thế nào?

Chỉ số sản xuất ISM đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch ngoại hối, trong đó, dữ liệu ISM ảnh hưởng đến giá tiền tệ trên toàn cầu. Có thể nói, các chỉ số sản xuất, xây dựng và dịch vụ của ISM có thể mang lại đặc quyền cho các nhà giao dịch ngoại hối, điều này khiến cho việc hiểu dữ liệu này (và cách chuẩn bị cho sự kiện phát hành hàng tháng của nó) trở nên cần thiết. ISM LÀ GÌ? Viện Quản lý cung ứng (Institute for Supply Management - viết tắt ISM) đo lường hoạt động kinh tế từ mảng sản xuất và dịch vụ. Báo cáo ISM hàng tháng bao gồm các thông tin điển hình như sự thay đổi về mức độ sản xuất của các doanh nghiệp hay quốc gia. Dữ liệu ISM là một chỉ báo đáng tin cậy cho các hoạt động kinh tế toàn cầu, và từ đó, cả giá trị của đồng tiền. Nền kinh tế của một quốc gia thường được xác...