Thẻ: kế hoạch giao dịch Forex

7 bước để thiếp lập kế hoạch giao dịch Forex
Kiến thức Forex căn bản, Nổi bật

7 bước để thiếp lập kế hoạch giao dịch Forex

Kế hoạch giao dịch về cơ bản là một khung giúp hướng dẫn các traders trong toàn bộ quá trình giao dịch. Nó thiết lập các điều kiện theo đó các traders cần tuân theo trong quá trình vào lệnh, nhận định thị trường, thoát lệnh và quản trị rủi ro. Kế hoạch giao dịch đảm bảo trách nhiệm và giữ các traders tập trung vào chiến lược cá nhân của họ 1. Lựa chọn phương pháp phân tích Phương pháp phân tích trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào để bạn xác định một thiết lập vào lệnh tốt?”. Đó có thể là sự kết hợp giữa các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, mô hình giá, các mức Fibonacci, đường trung bình động , mây Ichimoku, lý thuyết sóng Elliot, tâm lý thị trường hoặc các yếu tố cơ bản khác. Bước đầu tiên của việc lập kế hoạch giao dịch giúp các trader thu hẹp trọng tâm vào những kịch bả...