Thẻ: khung giờ các phiên trong forex

Khung thời gian giao dịch forex
Kiến thức Forex căn bản

Khung thời gian giao dịch forex

Việc sử dụng các khung thời gian giao dịch forex khác nhau có thể hỗ trợ các nhà giao dịch phát hiện các xu hướng rộng hơn và hành động giá chi tiết hơn. Các quan điểm khác nhau có thể được hình thành khi chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau trên cùng một cặp tiền tệ và điều này có thể mang lại lợi ích hoặc gây cản trở việc phân tích. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu rõ về khung thời gian giao dịch Forex ngay khi bắt đầu giao dịch. Nội dung bài viết là một hướng dẫn dành cho các trader mới bắt đầu, sẽ đi tìm hiểu từ khái niệm về khung thời gian trên thị trường Forex, những ưu - nhược điểm của các khung thời gian, cách triển khai các khung thời gian. Các khung thời gian giao dịch Forex chính Khung thời gian giao dịch forex thường được phân loại là dài hạn, trung hạn và ngắn ...