Thẻ: Ngân hàng họp cổ đông thường niên

Cập nhập lịch họp cổ đông thường niên của các ngân hàng trong năm 2023 chi tiết nhất
Tin tức

Cập nhập lịch họp cổ đông thường niên của các ngân hàng trong năm 2023 chi tiết nhất

Hết tháng 3/2023, các ngân hàng sẽ hoàn thành chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Theo thông tin được công bố bởi 27 ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2 ngân hàng tổ chức thành công ĐHĐCĐ là VIB (15/03/2023) và NamABank (17/03/2023). Đến tháng 4 sẽ có đến 25 ngân hàng tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên. Phần lớn các ngân hàng đều đã chốt thời gian và địa điểm diễn ra đại hội. Đa số quyết định tổ chức trực tiếp ở Tp.HCM và Hà Nội. Ngoài ra, có một số ngân hàng lựa chọn triển trai chương trình họp theo hình thức online hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Nhìn chung, tại đại hội, các ngân hàng sẽ thảo luận về vấn đề kết quả kinh doanh năm 2022, chia cổ tức, phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2023, tăng...