Thẻ: Tài khoản margin

Tài khoản margin là gì? Cách quản lý rủi ro hiệu quả trên tài khoản margin
Kiến thức

Tài khoản margin là gì? Cách quản lý rủi ro hiệu quả trên tài khoản margin

Mục lục Tài khoản margin là gì? Tài khoản margin trên các thị trường tài chính Thứ nhất, yêu cầu ký quỹ Thứ hai, hạn mức vay hoặc tỷ lệ đòn bẩy Thứ ba, lãi suất vay So sánh tài khoản tiền mặt và tài khoản margin Lợi thế và rủi ro của tài khoản margin Lợi thế của tài khoản margin Rủi ro của tài khoản margin Có nên giao dịch trên tài khoản margin không? Cách quản lý rủi ro hiệu quả trên tài khoản margin. Kết luận Tất cả các loại tài khoản giao dịch được cung cấp tại các forex broker đều là tài khoản ký quỹ (margin account). Đặc trưng lớn nhất của loại tài khoản margin này chính là đòn bẩy – công cụ giúp khuếch đại lợi nhuận cũng như rủi ro cho giao dịch, cho các khoản đầu tư. Tài khoản margin forex và chứng khoán về bản chất là giống nhau nhưng hoạt động ...