Thẻ: Biểu đồ các thị trường xuất khẩu của Trung Quốc từ năm 2001

Biểu đồ các thị trường xuất khẩu của Trung Quốc từ năm 2001, Việt Nam xếp thứ mấy?
Tin tức

Biểu đồ các thị trường xuất khẩu của Trung Quốc từ năm 2001, Việt Nam xếp thứ mấy?

Từ thời kỳ Đế chế La Mã và nhà máy đầu tiên được xây dựng trong cuộc cách mạng Công nghiệp Trung Quốc là một trong những nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới, với tổng sản phẩm quốc nội chiếm khoảng 30% nền kinh tế toàn cầu. Đến những năm 1970, khi nền kinh tế Trung Quốc đã thoái trào trở thành cái bóng của chính nó trong lịch sử, với thu nhập bình quân đầu người bằng một phần ba của châu Phi cận Sahara. Nhưng trong bốn thập kỷ tiếp theo, quá trình chuyển đổi công nghiệp nhanh chóng của Trung Quốc đã khiến quốc gia này trở thành cường quốc sản xuất thế giới và xuất khẩu tăng vọt nhanh chóng. Biểu đồ thị trường xuất khẩu của Trung Quốc từ 2001 Những thị trường nào đang nhập khẩu tất cả các mặt hàng Trung Quốc? Biểu đồ trên của Ehsan Soltani sử dụng dữ liệu từ Tổ chức Thương mại Thế giới...