Thẻ: Điều gì hỗ trợ cũng như cản trở quyết định của NHNN trong việc điều hành lãi suất

Điều gì hỗ trợ cũng như cản trở quyết định của NHNN trong việc điều hành lãi suất?
Tin tức

Điều gì hỗ trợ cũng như cản trở quyết định của NHNN trong việc điều hành lãi suất?

Để trả lời cho câu hỏi lãi suất điều hành có tiếp tục giảm trong thời gian tới hay không, cần phân tích điều gì đang hỗ trợ cũng như cản trở những quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc điều hành lãi suất. Nhìn vào biểu đồ lãi suất chính sách giai đoạn 2010-2023, các lần cắt giảm mạnh mẽ nhất đều xuất phát từ yêu cầu của chính phủ trong việc hỗ trợ nền kinh tế thực tại. Tương tự, động thái giảm lãi suất lần này được đưa ra trong bối cảnh kinh tế đang rất trì trệ. Biểu đồ lãi suất ngân hàng tư năm 2010 đến tháng 2/2023 Đầu tiên, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có xu hướng ủng hộ việc giảm lãi suất. Dù lạm phát kế hoạch trong năm 2023 ở mức 4.5% cao hơn mức 4% của năm 2022, áp lực lạm phát đến nền kinh tế Việt Nam chưa đáng lo ngại. Bằng chứng là trong cơ cấu thương mại với các ...