Thẻ: ETH

Điều gì sẽ xảy ra nếu tiền điện tử như Ethereum (ETH) bị coi là chứng khoán?
Tin tức

Điều gì sẽ xảy ra nếu tiền điện tử như Ethereum (ETH) bị coi là chứng khoán?

Hầu hết các loại tiền điện tử là chứng khoán. Ít nhất, đây là quan điểm của Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC). Trong nhiều cuộc phỏng vấn và trong nhiều bài phát biểu, ông đã nhắc lại quan điểm ấy và của cả Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái rằng “hầu hết các mã thông báo tiền điện tử là hợp đồng đầu tư theo the Howey Test”. Điều này có nghĩa là chúng là chứng khoán và nếu tổ chức phát hành chúng không đăng ký chúng như vậy, thì SEC có thể rất dễ dàng thực hiện hành động pháp lý. Trên thực tế, điều này đã xảy ra nhiều lần, với việc SEC đã có hành động trong những năm gần đây chống lại Ripple, Telegram và LBRY cũng như chống lại một số nền tảng giao dịch (ví dụ như Nexo , Paxos và Gemini). Và nếu vụ kiện đang diễn ra giữa SEC và Ripple kết thúc với phán quyết của c...