Thẻ: Ký quỹ

Ký quỹ forex là gì?
Kiến thức Forex căn bản

Ký quỹ forex là gì?

Ký quỹ Forex là một khái niệm mới đối với nhiều nhà giao dịch vì nó thường bị hiểu nhầm theo nhiều cách khác nhau. Nói một cách đơn giản, ký quỹ là số tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện một giao dịch với đòn bẩy và cũng là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro. KÝ QUỸ FOREX LÀ GÌ? Ký quỹ Forex là một khoản tiền cọc mà nhà giao dịch đặt làm tài sản thế chấp để bắt đầu giao dịch. Về cơ bản, đó là số tiền tối thiểu mà nhà giao dịch cần có trong tài khoản để mở một vị thế mới. Điều này thường được thể hiện dưới dạng là phần trăm giá trị của 1 lệnh giao dịch. Ví dụ Quy mô giao dịch: $10,000 Ký quỹ yêu cầu: 3.33% Mối liên hệ giữa ký quỹ và đòn bẩy Trước khi tiếp tục bạn phải hiểu khái niệm về đòn bẩy. Đòn bẩy và ký quỹ có quan hệ mật thiết với nhau bởi vì ký quỹ yêu cầu càng nhiều thì...