Ký quỹ forex là gì?

Ký quỹ Forex là một khái niệm mới đối với nhiều nhà giao dịch vì nó thường bị hiểu nhầm theo nhiều cách khác nhau. Nói một cách đơn giản, ký quỹ là số tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện một giao dịch với đòn bẩy và cũng là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro.

11 ls - Ký quỹ forex là gì?

KÝ QUỸ FOREX LÀ GÌ?

Ký quỹ Forex là một khoản tiền cọc mà nhà giao dịch đặt làm tài sản thế chấp để bắt đầu giao dịch. Về cơ bản, đó là số tiền tối thiểu mà nhà giao dịch cần có trong tài khoản để mở một vị thế mới. Điều này thường được thể hiện dưới dạng là phần trăm giá trị của 1 lệnh giao dịch.

Ví dụ

Quy mô giao dịch: $10,000

Ký quỹ yêu cầu: 3.33%

327babe6 7d41 4b84 821a 4cf3b11e5e6d - Ký quỹ forex là gì?

Mối liên hệ giữa ký quỹ và đòn bẩy

Trước khi tiếp tục bạn phải hiểu khái niệm về đòn bẩy. Đòn bẩy và ký quỹ có quan hệ mật thiết với nhau bởi vì ký quỹ yêu cầu càng nhiều thì các nhà giao dịch càng có thể sử dụng ít đòn bẩy hơn. Điều này là do nhà giao dịch sẽ phải tài trợ nhiều hơn cho giao dịch bằng tiền của chính mình và vay ít hơn từ nhà môi giới.

Đòn bẩy có khả năng tạo ra lợi nhuận và thua lỗ lớn, đó là lý do mà các nhà giao dịch phải sử dụng đòn bẩy một cách có chiến lược. Đòn bẩy có thể khác nhau giữa các nhà môi giới và giữa các khu vực pháp lý.

>>Xem thêm: Đòn bẩy trong giao dịch Forex

HIỂU VỀ CÁC YÊU CẦU KÝ QUỸ FOREX

Ký quỹ Forex yêu cầu do các nhà môi giới đặt ra và dựa trên mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận, đồng thời tuân thủ các quy định hạn chế.

Dưới đây là ví dụ về ký quỹ yêu cầu của GBP/USD :

d079651d 7313 4bfe b80f a051dd02b096 - Ký quỹ forex là gì?

Ký quỹ thường được xem như là một khoản phí mà nhà giao dịch phải trả. Tuy nhiên, đó không phải là chi phí giao dịch, mà là một phần vốn được trích lập và phân bổ như tiền cọc.

Số tiền ký quỹ cần để mở một vị thế được xác định bởi quy mô giao dịch. Khi quy mô giao dịch tăng lên, ký quỹ yêu cầu cũng sẽ tăng lên.

Ký quỹ yêu cầu có thể tạm thời tăng lên trong thời kỳ biến động lớn hoặc trước đợt công bố dữ liệu kinh tế có khả năng biến động hơn bình thường.

Hai mức đầu tiên có ký quỹ yêu cầu ở mức 3,33% nhưng sau đó tăng lên 4% và 15% ở hai mức sau.

Sau khi hiểu ký quỹ yêu cầu, nhà giao dịch cần đảm bảo rằng tài khoản giao dịch có đủ tiền để tránh bị Margin Call. Các nhà giao dịch có thể theo dõi trạng thái tài khoản của họ thông qua mức ký quỹ ngoại hối:

Forex margin level = (equity / margin used) x 100

Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu/ Ký quỹ được sử dụng) x 100

Giả sử một nhà giao dịch đã gửi $10,000 vào tài khoản và hiện có $8,000 được sử dụng làm tiền ký quỹ, mức ký quỹ được sử dụng sẽ bằng 125. Nếu mức ký quỹ giảm xuống dưới 100, bạn có thể bị margin call.

Các nhà giao dịch phải hiểu quy tắc đóng ký quỹ do nhà môi giới quy định để tránh việc bị đóng các vị thế hiện tại. Khi một tài khoản bị margin call, tài khoản cần được cấp vốn ngay lập tức để tránh bị đóng các vị thế đang mở hiện tại.

CÁC KHÁI NIỆM VỀ KÝ QUỸ FOREX

Vốn chủ sở hữu (Equity): là số dư của tài khoản giao dịch sau khi cộng lợi nhuận và trừ các khoản lỗ hiện tại.

Ký quỹ yêu cầu (Margin requirement): Số tiền ký quỹ cần thiết để thực hiện một giao dịch có đòn bẩy.

Ký quỹ đã sử dụng (Used margin): Một phần vốn chủ sở hữu tài khoản được dành để giữ các giao dịch hiện có trên tài khoản.

Ký quỹ chưa sử dụng (Free Margin): Vốn chủ sở hữu trong tài khoản sau khi trừ đi số tiền ký quỹ được sử dụng.

Margin Call: Khi vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới mức được chấp nhận do nhà môi giới quy định, điều này kích hoạt việc đóng ngay lập tức các vị thế đang mở để đưa vốn chủ sở hữu trở lại mức có thể chấp nhận được.

Mức ký quỹ ngoại hối (Forex margin level): Thước đo về mức độ bỏ vốn, bằng cách chia vốn (Equity) cho số tiền ký quỹ đã sử dụng và nhân với 100.

Đòn bẩy (Leverage): Đòn bẩy là một công cụ tài chính hữu ích cho phép các nhà giao dịch tăng khả năng tiếp cận thị trường bên cạnh khoản đầu tư ban đầu bằng cách bỏ ra số tiền nhỏ và vay phần còn lại từ nhà môi giới. Các nhà giao dịch nên biết rằng đòn bẩy có thể mang lại lợi nhuận và thua lỗ lớn.

Ví dụ:

Vốn chủ sở hữu: $10,000

Ký quỹ được phân bổ cho vị trí hiện tại: $8,000

Ký quỹ chưa sử dụng = vốn chủ sở hữu – ký quỹ trên các vị thế mở

Ký quỹ chưa sử dụng = $10,000 – $8,000

Ký quỹ chưa sử dụng = $2,000

QUẢN LÝ RỦI RO KÝ QUỸ FOREX KHI GIAO DỊCH

Khi giao dịch trên tài khoản ký quỹ, các nhà giao dịch phải hiểu cách tính toán số tiền ký quỹ cần thiết cho mỗi vị thế. Hãy nhận biết mối quan hệ giữa ký quỹ và đòn bẩy và cách thức tỷ lệ ký quỹ yêu cầu tăng lên, làm giảm lượng đòn bẩy có sẵn cho nhà giao dịch.

Theo dõi các đợt công bố tin tức quan trọng bằng cách sử dụng lịch kinh tế nếu muốn tránh giao dịch trong những thời kỳ biến động.

Nên có một lượng lớn vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn dưới dạng Free Margin. Điều này hỗ trợ các nhà giao dịch tránh các lần margin call và đảm bảo rằng tài khoản có đủ tiền để tham gia các giao dịch có xác suất cao ngay khi chúng xuất hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *