Thẻ: Short selling

Bán khống (Short selling) trong giao dịch ngoại hối
Kiến thức Forex căn bản

Bán khống (Short selling) trong giao dịch ngoại hối

Bán khống (Short selling) liên quan đến việc thực hiện các vị thế dưới tâm lý giảm giá. Trong lịch sử, bán khống đã được sử dụng trên thị trường hàng hóa theo hợp đồng thương lượng, tuy nhiên trên thị trường tài chính hiện tại, bán khống đã lan rộng đến hầu hết mọi công cụ tài chính, phổ biến nhất là trên thị trường ngoại hối. Bán khống được các nhà giao dịch sử dụng để phòng ngừa rủi ro tiền tệ hoặc đơn giản là để kiếm lợi nhuận từ phân tích dự báo sự giảm giá. BÁN KHỐNG (Short selling) là gì? Thuật ngữ 'bán khống' thường gây nhầm lẫn cho nhiều nhà giao dịch mới. Rốt cuộc, làm sao chúng ta có thể bán thứ gì đó nếu chúng ta không sở hữu nó? Trong thị trường ngoại hối, các giao dịch được xử lý khác với cổ phiếu, có nghĩa là quá trình bán khống một cặp tiền và một là rất khác nhau. ...