Thẻ: Stagflation

Stagflation là gì? Nên chuẩn bị gì khi nền kinh tế đứng trước nguy cơ rơi vào trạng thái Stagflation?
Kiến thức

Stagflation là gì? Nên chuẩn bị gì khi nền kinh tế đứng trước nguy cơ rơi vào trạng thái Stagflation?

Thuật ngữ Stagflation đã bắt đầu trở nên phổ biến hơn từ sau cuộc đại suy thoái toàn cầu vào những năm 1970s. Sau này, các nhà kinh tế, nhà hoạch định chính sách ít nhắc đến nó, hay nói đúng hơn là không muốn nhắc đến vì Stagflation ám chỉ một trạng thái kinh tế cực kỳ tồi tệ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine được đẩy lên cực độ thì thuật ngữ Stagflation lại bắt đầu được tìm kiếm nhiều hơn. Các nhà phân tích kinh tế cũng đưa ra nhiều nhận định hơn về khả năng Stagflation sẽ xảy ra ở không chỉ một mà rất nhiều những quốc gia có liên quan đến cuộc xung đột này. Trong chuyên mục Cafe FX lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề xoay quanh thuật ngữ Stagflation và với tư cách một nhà đầu tư tài chính, chúng ta nên chuẩn bị những g...