Thẻ: Techcombank (TCB)

Techcombank (TCB) đặt mục tiêu lãi 22.000 tỷ, tiếp tục không chia cổ tức trong năm 2023
Tin tức

Techcombank (TCB) đặt mục tiêu lãi 22.000 tỷ, tiếp tục không chia cổ tức trong năm 2023

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa công bố tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào 22/4 tại KĐT Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội. Đề xuất không chia cổ tức trong năm 2023 Tại đại hội, BLĐ ngân hàng TCB sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Với lợi nhuận sau thuế năm 2022 gần 17.907 tỷ đồng tổng lợi nhuận chưa sử dụng của TCB tính đến thời điểm 1/1/2023 đạt hơn 58.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến trích 32.676 tỷ đồng cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. TCB cho biết, việc này nhằm phục vụ phương án tăng vốn điều lệ theo quyết định của ĐHĐCĐ vào thời điểm thích hợp. Ngoài ra, TCB cũng sẽ trích 1.791 tỷ đồng cho quỹ dự phòng tài chính và 38 tỷ đồng cho quỹ phúc lợi. Sau khi trích lập các quỹ, lợi ...