Cổ phiếu tăng 40% giá trị nhưng Fecon (FCN) lại báo lỗ trong quý 2/2023

Quý 2/2023, lợi nhuận gộp của Fecon tăng gần 18%, nhưng công ty lại báo lỗ sau thuế 1.4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi 8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần FECON (Mã: FCN) công bố BCTC quý 2 với mức doanh thu giảm 35.15% so với cùng kỳ, đạt 674 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp đã giảm 54% còn hơn 5% tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 33% lên 72 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay tăng lên 18 tỷ đồng, tương ứng gần 40%.

Kết quả lợi nhuận gộp tăng mạnh gần 18%, đạt 125 tỷ đồng nhưng FCN báo lỗ 1.4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 8 tỷ đồng. LNST của cổ đông công ty mẹ có lãi đạt 10 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước đạt 15 tỷ đồng.

FNC ket qua kinh doanh FCN - Cổ phiếu tăng 40% giá trị nhưng Fecon (FCN) lại báo lỗ trong quý 2/2023

Trong giai đoạn 2019-2022, doanh thu của Fecon loanh quanh ở mức khoảng 3.000 tỷ đồng, mức doanh thu thuần của năm 2022 cũng chỉ đạt 3.043,5 tỷ đồng, thấp hơn cả doanh thu năm 2019. LNST của FCN cũng liên tục giảm theo từng năm, giảm dần từ 211 tỷ đồng từ năm 2019 xuống chỉ còn 51 tỷ đồng trong năm 2022.

Nhắc đến tình hình tài chính của công ty, tính đến cuối tháng 6/2023, FCN có tổng tài sản hơn 7.681 tỷ, tăng 100 tỷ so với con số hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn gồm 3.012 tỷ đồng (giảm 217 tỷ so với đầu năm), dài hạn gồm 122 tỷ đồng (giảm 5 tỷ so với đầu năm) chiếm gần 41% cơ cấu tài sản của doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu đạt 3.402 tỷ đồng, gồm 518 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 344 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 87 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Tính đến 30/6, tổng nợ phải trả đã lên đến 4.279 tỷ đồng, tăng 182 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm (+4.44%). Dư vay nợ thuê tài chính dài hạn là 944 tỷ đồng, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng nợ ngắn hạn và dài hạn lên tới 3.000 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) là 1.258 lần.

Trên thị trường chứng khoán kể từ đầu tháng 4 đến nay, cổ phiếu FCN đã tăng đáng kể từ hơn 11.000 đồng lên lên 16.950 tỷ đồng/cp tính đến phiên 1/8, tương đương mức tăng gần 60% giá cổ phiếu.

FCN Dien bien co phieu FCN - Cổ phiếu tăng 40% giá trị nhưng Fecon (FCN) lại báo lỗ trong quý 2/2023
Diễn biến cổ phiếu FCN 6 tháng đầu năm. Nguồn: Investing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *