Petrosetco (PET): Lợi nhuận giảm 47% trong 4 tháng đầu năm 2023

Petrosetco 4 tháng đầu ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế giảm lần lượt 75, 47% so với cùng kỳ.

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco – Mã: PET) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng với doanh thu thuần đạt 1.585 tỷ đồng tăng 7%, LNTT ghi nhận 18 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, ngành hàng laptop đạt 299 tỷ đồng giảm 30%; điện thoại đóng góp 711 tỷ đồng tăng 11%; thiết bị IT khác đạt 271 tỷ đồng tăng 101% nhờ sự gia tăng đáng kể của các sản phẩm điện lạnh, gia dụng.

PET LNTT cua PET 1 nam qua - Petrosetco (PET): Lợi nhuận giảm 47% trong 4 tháng đầu năm 2023
LNTT của PET 1 năm gần đây và KQKD 4 tháng đầu của doanh nghiệp

Lũy kế 4 tháng đầu năm PET ghi nhận 5.831 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 7% so với cùng kỳ do hoạt động phân phối sụt giảm (chiếm 86.8% tổng doanh thu). LNTT đạt 70 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu hoạt động phân phối đạt 5.062 tỷ đồng giảm 10% so với cùng kỳ, trong đó, mảng laptop giảm 44% xuống 1.249 tỷ đồng. Còn ngành hàng điện thoại là 2.757 tỷ đồng, Thiết bị IT là 616 tỷ đồng vẫn duy trì đà tăng trưởng khi cùng tăng 18% so với cùng kỳ.

Mới đây, tổng công ty cũng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Năm nay, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 18 nghìn tỷ đồng tổng doanh thu, LNST 240 tỷ đồng. Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 10%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *