Vì sao cổ phiếu ngân hàng diễn biến kém so với thị trường thời gian qua?

Cổ phiếu của nhiều ngành có kết quả kinh doanh quý 2/2023 cải thiện với mức tăng giá tốt hơn so với thị trường chung trong 3 tháng gần đây. Riêng chỉ số giá cổ phiếu ngành ngân hàng tăng thấp 5.8% trong 1 tháng gần đây dù chỉ số dòng tiền tích lũy cho thấy, dòng tiền vào ngành này đang tăng mạnh và đang có mức khá cao nếu xét trong khung thời gian từ đầu năm đến nay.

Tính hết ngày 27/7, có 683 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 55% tổng giá trị vốn hóa trên 3 sàn giao dịch công bố BCTC hoặc ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm với tổng LNST giảm 16.9% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp lợi nhuận sau thuế các ngân hàng và doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ theo thống kê FiinTrade.

Hiện có 47% ngân hàng và doanh nghiệp ghi nhận mức tăng về LNST so với cùng kỳ và tỷ lệ này cải thiện đáng kể so với quý 1 vừa qua. Tỷ lệ ngân hàng và doanh nghiệp ghi nhận lãi và tăng trưởng so với cùng kỳ cũng được cải thiện ở mức 42% so với 32% trong quý 1/2022.

Riêng ngành ngân hàng, động lực tăng trưởng yếu. LNST của 15/27 ngân hàng tăng 1.2% so với cùng kỳ năm ngoái và chậm lại đáng kể so với mức tăng 12-46% trong 4 quý trước đó. So với quý 1 vừa qua, LNST của các ngân hàng giảm 6.2%. Khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp hiện còn thấp khi họ đang ở giai đoạn khó khăn lớn về hoạt động kinh doanh do hệ lụy từ cầu tiêu dùng yếu.

Cổ phiếu ngân hàng đang tỏ ra “yếu thế” hơn so với thị trường chung thời gian qua. Chỉ số giá cổ phiếu ngành này tăng thấp cho thấy dòng tiền vào ngành này tăng mạnh và đang ở mức khá cao nếu xét trong khung thời gian từ đầu năm đến nay.

Nganh ngan hang LNST cua cac ngan hang - Vì sao cổ phiếu ngân hàng diễn biến kém so với thị trường thời gian qua?

Đối với khối Phi tài chính, LNST của 634/1518 doanh nghiệp phi tài chính đại diện 45% vốn hóa của khối tiếp tục giảm sâu so với cùng kỳ giảm 37.6% nhưng tốc độ suy giảm đã thấp hơn so với các quý trước.

Trên bình diện chung, khối phi tài chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh khi mà bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, cầu tiêu dùng còn yếu, đầu tư cá nhân giảm mạnh và hoạt động giải cứu vốn đầu tư công vẫn chưa có nhiều đột phá.

Kết quả kinh doanh quý 2/2023 của một số ngành nhìn chung đỡ khó khăn hơn gồm Tài nguyên Cơ bản và Hóa chất, Thực phẩm & Đồ uống. Trong khi một số ngành tiếp tục tăng trưởng tốt về lợi nhuận như CNTT và Dược phẩm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu các ngành với kết quả kinh doanh quý 2 cải thiện có mức tăng giá tốt hơn thị trường chung trong quý 2 vừa qua trừ thực phẩm & đồ uống.

Dự kiến, cả năm 2023, tổng thể lợi nhuận toàn thị trường sẽ đi ngang trong đó nhóm ngành tài chính vẫn dự kiến duy trì tăng trưởng lợi nhuận sau thuế gồm chứng khoán tăng 71.6%, ngân hàng tăng 13.6%, ngược lại bảo hiểm giảm 7.8%. Riêng nhóm phi tài chính ghi nhận suy giảm lợi nhuận thu hẹp mức suy giảm còn khoảng âm 16.5% cho cả năm 2023.

Điều này cho thấy, sự kì vọng nhất về mức độ khôi phục nửa cuối năm nay. Nhóm BĐS, xây dựng, vật liệu dù suy giảm mạnh trong năm ngoái và nửa đầu năm nay và dự kiến cả năm tốc độ suy giảm mạnh. Nhóm ngành xuất khẩu dự kiến suy giảm mạnh cả năm 2023 và nhóm ngành liên quan đến cầu tiêu dùng nội địa về cơ bản giảm nhẹ và đi ngang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *