NHNN chấp thuận cho Techcombank (TCB) tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố văn bản số 4758/NHNN-TTGSNH ngày 19/6/2023 chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB).

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc TCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 52.722.970.000 bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động TCB đã được ĐHĐCĐ TCB thông qua trong Nghị quyết hôm 22/4/2023.

NHNN cũng đưa ra yêu cầu, TCB phải thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn; TCB chỉ được thực hiện tăng vốn theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật.

Đồng thời, TCB cũng thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư mua cổ phần của ngân hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung), Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dụng thay đổi của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Thông tư số 50 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, TCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 50. Văn bản này sẽ có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 30/6, cổ phiếu TCB đang ở mức 32.350 đồng/cp, giảm 11.56% so với một năm trước.

TCB gia co phieu TCB trong 1 nam - NHNN chấp thuận cho Techcombank (TCB) tăng vốn điều lệ
Diễn biến giá cổ phiếu TCB trong 1 năm qua. Nguồn: Investing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *