Tổng hợp kinh tế vĩ mô Việt Nam 7 tháng đầu năm qua các con số

Tình hình kinh tế – xã hội trong 7 tháng đầu năm tiếp tục có xu hướng tích cực, tốt hơn trong những tháng qua và quý 2 tốt hơn quý 1 trên nhiều lĩnh vực phương diện, đóng góp vào kết quả chung của 7 tháng đầu năm 2023.

Nhiều mục tiêu lớn cơ bản đã đạt được, kinh tế vĩ mô Việt Nam cơ bản đang ổn định, lạm phát vẫn được kiểm soát tốt, tăng trưởng thúc đẩy các cân đối lớn được bảo đảm. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực vẫn còn những hạn chế, bất cập, khó khăn, trong đó nổi lên là sản xuất công nghiệp giảm 0,7%, xuất khẩu giảm 10,6% trong khi nhập khẩu giảm 17,1% cho thấy tình hình khó khăn của nền kinh tế.

Kinh te Viet Nam 7 thang dau nam - Tổng hợp kinh tế vĩ mô Việt Nam 7 tháng đầu năm qua các con số
Thiết kế: Alex Chu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *