Dòng tiền “tránh” cổ phiếu ngân hàng dù kế hoạch lợi nhuận tăng vào năm 2023

Những diễn biến bất lợi gần đây trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và BĐS chưa thực sự được phản ánh đầy đủ vào kết quả kinh doanh cảu các ngân hàng trong năm 2022.

Trong báo cáo cập nhập ngành ngân hàng, FiinTrade cho rằng, những diễn biến bất lợi trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp gần đây và BĐS đang chưa thực sự được phản ánh đầy đủ vào kết quả kinh doanh của các ngân hàng trong năm 2022.

Năm ngoái LNST của 27/27 ngân hàng tiếp tục tăng cao +33.7% chủ yếu nhờ tín dụng tăng mạnh +14% và NIM cải thiện nhẹ, nhưng không có đột biến so với kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua trước đó (+33%).

Khối ngân hàng thương mại quốc doanh đóng góp chính vào tăng trưởng chung của toàn ngành nhờ tín dụng tăng cao, NIM cải thiện nhẹ và giảm tích lập dự phòng. Ngược lại, LNST của các ngân hàng thương mại tư nhân tăng chậm lại đáng kể so với năm 2021 bởi NIM có xu hướng tăng chậm lại do tăng trưởng tín dụng kém hiệu quả trong bối cảnh rủi ro nợ xấu tăng cao.

NIM toàn ngành cải thiện nhẹ trong năm 2022, đạt 3.8%. Hầu hết các ngân hàng top đầu có NIM tăng, trừ TCB do dư nợ cho vay BĐS ở mức cao và TPB với danh mục trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (12%). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, NIM của các ngân hàng tăng mạnh trong 9 tháng năm 2022, giúp lợi nhuận tăng cao. Chỉ sang quý 4, do ảnh hưởng của lãi suất huy động tăng cao, NIM toàn ngành giảm nhẹ và lợi nhuận các ngân hàng tăng thấp.

Quý 1/2023, LNST ước tính tăng ở nhóm ngân hàng quốc doanh nhờ tín dụng tăng và NIM được duy trì. Với nhóm ngân hàng cổ phần, nhóm ngân hàng với tỷ trọng cho vay lĩnh vực BĐS ở mức bao gồm TCB có lợi nhuận giảm do tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong khi đó ACB và STN có lợi nhuận tăng mạnh. Nhưng tín dụng tăng rất thấp hay thậm chí giảm ở một số ngân hàng bán lẻ là điểm cần chú ý.

Tính cả năm 2023, theo đánh giá của FiinTrade triển vọng lợi nhuận của ngành đang chịu ảnh hưởng bởi 3 yếu tố bao gồm: Thứ nhất, Thu nhập từ lãi dự kiến kém đi vì do tín dụng tăng thấp, NIM khó có thể tăng do cạnh tranh cho các nhóm khách hàng tốt.

Thứ hai, thu nhập từ các hoạt động khác tăng thấp. Thứ ba, áp lực trích lập dự phòng tăng lên khi chất lượng tài sản suy yếu do hệ lụy từ những diễn biến bất lợi trên thị trường BĐS và trái phiếu doanh nghiệp.

Năm nay, các ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng trừ ngân hàng Techcombank, tuy nhiên có sự phân hóa rõ rệt.

Co phieu ngan hang ke hoach kinh doanh 2023 - Dòng tiền “tránh” cổ phiếu ngân hàng dù kế hoạch lợi nhuận tăng vào năm 2023
Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của các ngân hàng

Cụ thể, STB và HDB là 2 ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng cao nhờ các câu chuyện riêng. STB lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế +50.8% với kỳ vọng NIM cải thiện và không còn phải trích lãi dự thu theo đề án tái cấu trúc. Ngân hàng HDB dự kiến lợi nhuận sau thuế tăng 28.6% với kỳ vọng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng sau khi tham gia tiếp nhận các tổ chức tín dụng yếu kém. TCB hiện là ngân hàng duy nhất đặt kế hoạch LNST năm 2023 giảm 13.9%.

Cổ phiếu nhóm ngân hàng tăng giá nhờ định giá tăng. P/B toàn ngân hàng hiện ở mức 15x, tăng +13% so với những tháng 11/2022 và +3.4% so với đầu năm 2023, đây là yếu tố tác động chính kéo chỉ số giá chung của ngành tăng điểm, lần lượt là +18% và 8.1%.

Giá hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng tăng trưởng cao trong năm 2023, có câu chuyện bán vốn cho đối tác chiến lược (VPB) hay gián tiếp hưởng lợi từ các chính sách gần đây của Chính phủ nhằm tháo gỡ nút thắt trên thị trường BĐS và trái phiếu doanh nghiệp như MBB và TCB.

Những lo ngại về chất lượng tài sản suy yếu do hệ lụy từ thị trường BĐS và trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng khiến dòng tiền đang “né tránh” với cổ phiếu ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *